INSECTUM PEST CONTROL BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirket prensiplerine dayanan güvenlik politikamızda tüm INSECTUM PEST CONTROL çalışanları için belirlenen çalışma prensipleri:

BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFİMİZ

INSECTUM PEST CONTROL bu bilgi güvenliği politikası ile iş sürekliliği ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişe bilirliklerini etkileyecek her türlü riski yönetmek amacıyla Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO 27001 standardına uygun kurulması, yönetilmesi, kontrolü ve sürekli iyileştirilmesini sağlar ve hedefler.

Tüm çalışanlarımız ile birlikte yöneterek, bilgi güvenliğimizin sağlanmasını ve sürekliliğini hedefler ve bu amaçla tüm gereklilikleri yerine getirir.

YÖNETİM DESTEĞİ VE KAYNAKLAR

INSECTUM PEST CONTROL yönetim kurulu bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için her türlü destek ve kaynağı sağlar.

UYGULANABİLİRLİK

Bilgi Güvenliği konularında önemli kararlar alınırken uygulanabilirlik yönü de göz önünde bulundurulur.

PERSONEL

Bilgi Güvenliği politikasının uygulanabilmesi için tüm çalışanların katkıda bulunmaları gerekir. INSECTUM PEST CONTROL çalışanları bilgi güvenliği tehditleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli farkındalık eğitimleri verilir.

KAPSAM

İthalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, insan kaynakları, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği kapsamımızdır.

YASAL MEVZUAT

Yasal Mevzuat, INSECTUM PEST CONTROL Bilgi güvenliği yönetim kurulu tarafından düzenli olarak takip edilir ve uyum için gerekli düzenlemeleri yapar.

RİSKLER

Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişe bilirliğini tehdit eden riskler düzenli olarak analiz edilerek Düzeltici faaliyetler gerçekleştirilir.

İŞ SÜREKLİLİĞİ

İş süreçlerimizin yürütülmesini sağlayan bilgi işleme olanaklarının kesintisiz ve yedekli olarak sürdürülebilirliği sağlanır.

KONTROL VE DENETLEME

Bilgi güvenliği politikasına uyulması, INSECTUM PEST CONTROL yönetim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.